White Time

White Time Healing heet voluit Universal White Time Healing, afgekort UWTH.
Deze manier van helen is gecreëerd door hoog ontwikkelde spirituele wezens in deze kosmos en in 1993 beschikbaar gekomen via Channie Centara West. Zij woont in Zweden en is de ambassadrice voor de White Time, wereldwijd.
In Nederland is de White Time pas rond 2000 geïntroduceerd.
Universal White Time Healing, ook wel White Time genoemd, is een manier om Helende energie door te geven, afkomstig uit een Kosmische Bron, de Bron van de White Time.
Hoog ontwikkelde Spirituele Lichtwezens, Engelen en Meesters van Licht waken over deze onuitputtelijke Bron van Licht.
Dit Licht heeft een hoge frequentie, afgestemd op een Nieuw Bewustzijn.
Het effect is zowel Helend als Bewustzijnsverruimend.
Het is Wit Licht dat alle kosmische kleuren bevat en daarbij ook het ondeelbare wit in dit Witte Licht.
Daarnaast omvat White Time het verleden, het heden en de toekomst in één tijdsunit .
In wezen kennen we het Licht van de White Time en kan het worden waargenomen als een tunnel van Wit Licht bij geboorte en dood.

Universal White Time Bron

Universal White Time Bron

Wat is een White Time Healer

Een White Time Healer is iemand die verbonden is met de White Time Bron en met de energie van de Aarde. Er wordt gewerkt met de energie uit de White Time Bron en niet met de eigen energie! De White Time Bron is onuitputtelijk en biedt een hoge frequentie van Licht aan om gezondheid te bevorderen en Kosmisch Bewustzijn te stimuleren.
In Level I van de White Time kom je(weer) in verbinding met deze Bron, om de energie via het Hart te kunnen doorgeven door beide handen, het 3e oog en/of rechtstreeks vanuit het hart.
Er bestaan 4 Levels in de White Time die in eigen tempo gevolgd kunnen worden.

Wat doet White Time?

White Time bevordert de gezondheid, verhoogt de trilling van mens en dier en heelt in verleden, heden en toekomst vanuit één tijdsunit,

Een Heling werkt 2 tot 3 weken door, omdat energie-lekkende plekken worden gesloten. De energie zoekt zelf de plekken op waar Heling nodig is en werkt op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, waarbij een hogere frequentie van Licht wordt aangeboden. De White Time past vanzelf de kracht, kleur en frequentie aan, aan de plek waar dit nodig is. De White Time Healer kan daardoor niets fout doen.

White Time kan ook gebruikt worden voor Heling op afstand, voor Heling van dieren en planten en voor het reinigen en opladen van edelstenen en andere voorwerpen.
White Time wordt ook toegepast op voedsel, op water om te vitaliseren, op gebeurtenissen en persoonlijke situaties, zowel in het verleden, heden, als in de toekomst, en het wordt toegepast voor het ervaren van een groter Kosmisch Bewustzijn.
Eigenlijk is de Liefdevolle toepassing van de White Time onbeperkt.
De energie van de White Time is Totale, Onvoorwaardelijke Liefde in een Hoge Lichttrilling.

Klik linksboven op Channie Centara West of op de Golden Movement, die door haar wordt voorgedaan in een kort filmpje, zodat je daar meer over kunt lezen.

Golden Knights beschermingssymbool

Golden Knights beschermingssymbool

Wat is het verschil met andere Heling-methoden?

Bij White Time wordt gebruik gemaakt van een paswoord, om de Energie te laten doorstromen en wordt deze ook bewust weer afgesloten.
Er worden energie-lekkende plekken gesloten, zodat de Helende Kracht veel langer in het lichaam actief blijft.
Er kan gebruik worden gemaakt van een Lichtbuis, die als een batterij maandenlang energie kan afgeven.
Er wordt gewerkt met de onuitputtelijke Energie uit een Kosmische Bron van Licht, de White Time Bron.
De White Time werkt met één tijdsunit, waarin verleden, heden en toekomst zijn gevat.
Er zijn binnen de White Time geen afsplitsingen: er wordt met een duidelijk omschreven lesschema gewerkt door gecertificeerde leraren.
Nederland kent net als Zweden, Frankrijk, Engeland, Duitsland en de USA een Headteacher. Deze staat in contact met Channie Centara West, die via Lichtwezens de White Time Healing voor de Aarde beschikbaar heeft gesteld. Nederland telt inmiddels aardig wat leraren, waar de verschillende White Time cursussen kunnen worden gevolgd.

Reacties zijn gesloten.